اجاره خودرو بدون راننده با قیمت مناسب و شرایط آسان

A
5
A/C
3
3
از ۲ تا ۷ روز:
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
روزانه
از ۷ تا ۲۰ روز:
۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان
روزانه
بیشتر از ۲۰ روز:
۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
روزانه